ข่าวประชาสัมพันธ์


2. ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ด่วน !!!!!

ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวนธยา เกษา
2. นางสาวกมลณิชา มีคงเมือง
3. นางสาวปานตะวัน ปานสีทอง (ไม่เลือกสาขาวิชา)
4. นางสาวขนิษฐา ตินทอง
5. นางสาวเมทิณี วงค์ประเทศ
6. นายภานุพงษ์ ชมภู
7. นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์เมือง
8. นางสาวอารียา ศรีชู (ไม่เลือกสาขาวิชา)
9. นางสาวเราะห์มานี นิมะ (ไม่เลือกสาขาวิชา)
10. นายรพีพัฒน์ นวเสรีพงศ์
11. นางสาวพิมพ์อัปสร คงศึก
กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน !!!!!!
เบอร์ติดต่อ 02-4737000 ต่อ 1717 (คุณศิริพัชรา)

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 03 ธันวาคม 2562


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2562


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 28 ตุลาคม 2562

5. ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>

สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 04 กรกฎาคม 2560

6. วิธีแก้ปัญหากรณีพิมพ์ใบแจ้งชำระไม่ได้ จากการใช้โปรแกรม Internet Download Manager โหลด PDF

กรณีผู้สมัคร กดพิมพ์ใบสมัคร/ใบแจ้งค่าธรรมเนียมสมัครสอบไม่ได้ เนื่องจากติดการทำงานของโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) ดังตัวอย่าง ให้แก้ปัญหาโดย กดปุ่ม Alt ที่ Keyboard ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ เพื่อโหลดไฟล์ไปอีกแท็บหนึ่ง โดยไฟล์ดังกล่าวเป็นไฟล์ .PDF

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 20 สิงหาคม 2562