ข่าวประชาสัมพันธ์


1. รอบที่ 3 Admission 1 & Admission 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 27 เมษายน 2564

2. รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 27 เมษายน 2564

5. ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ด่วน !!!!!

ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายอนุสรณ์ แก้วทอง
2. นายนฤบดินทร์ บูรณธน
3. นายเบญจมินทร์ ลี้กุล
กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน !!!!!!
เบอร์ติดต่อ 0614319307 (คุณศิริพัชรา) เวลา 08.00 - 16.30 น.

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2564

7. รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2563


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 16 พฤศจิกายน 2563


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 29 ตุลาคม 2563


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 15 ตุลาคม 2563