ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2563

3. รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 28 เมษายน 2563

6. รอบที่ 2 โควตา (ทั่วไป) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 03 กุมภาพันธ์ 2563

7. รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 04 กุมภาพันธ์ 2563

8. รอบที่ 2 โควตา (กทม.-ปริมณฑล และจังหวัดพื้นที่บริการ) ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 05 กุมภาพันธ์ 2563


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 25 ธันวาคม 2562


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2562


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 28 มกราคม 2563

15. ขั้นตอนการเข้าระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าใช้ระบบแล้ว <<คลิกที่นี่>>

สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ" แล้ว เมื่อทำการลงทะเบียนอีกครั้ง
ระบบจะขึ้นว่า "เลขประจำตัวประชาชนถูกใช้แล้วในฐานข้อมูล"
หากจะเข้าสู่ระบบรับสมัครอีกครั้ง ให้คลิก "ถอยกลับ" และ "เข้าสู่ระบบ"
จากนั้น ให้กรอกเลขที่บัตรประชาชนทั้งในช่อง "เลขที่บัตรประชาชน" และช่อง "รหัสผ่าน" จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 04 กรกฎาคม 2560

16. วิธีแก้ปัญหากรณีพิมพ์ใบแจ้งชำระไม่ได้ จากการใช้โปรแกรม Internet Download Manager โหลด PDF

กรณีผู้สมัคร กดพิมพ์ใบสมัคร/ใบแจ้งค่าธรรมเนียมสมัครสอบไม่ได้ เนื่องจากติดการทำงานของโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) ดังตัวอย่าง ให้แก้ปัญหาโดย กดปุ่ม Alt ที่ Keyboard ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ เพื่อโหลดไฟล์ไปอีกแท็บหนึ่ง โดยไฟล์ดังกล่าวเป็นไฟล์ .PDF

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ประกาศ 20 สิงหาคม 2562