ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนวันที่ประกาศ 27 กันยายน 2565