ติดต่อแอดมิน ข่าวประชาสัมพันธ์


4. ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ด่วน !!!!!

ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวสิริวรรณ กางทา
2. นายณัฐดนัย สมบูรณ์
3. นางสาวนรินทิพย์ เถื่อนแก้ว
4. นางสาวพิชญาภา แสงสีดา
5. นายพีระพัตร ศรีมณีรัตน์
กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วน !!!!!!
เบอร์ติดต่อ 024737000 ต่อ 1719 (คุณศิริพัชรา) เวลา 08.00 - 16.30 น.

ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนวันที่ประกาศ 18 มกราคม 2566


ประกาศโดย : สำนักกิจการนักศึกษาวันที่ประกาศ 06 มกราคม 2566


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนวันที่ประกาศ 06 มกราคม 2566


ประกาศโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนวันที่ประกาศ 27 กันยายน 2565